Bærekraft

Bærekraft

MPack og bærekraft

MPack AS har over 20 års erfaring som leverandør av pakkeløsninger til næringsmiddel- og annen industri.

I stadig større grad er søkelys på bærekraft viktig og nødvendig.

Nye emballasjematerialer utvikles for å tilfredsstille kundenes krav til resirkulerbare produkter og miljø.

I tett samarbeid med våre kunder og leverandører arbeider vi frem løsninger som innebærer mindre fotavtrykk på miljø.

Vårt fokus er målrettet for å oppnå:

  • Redusert matsvinn
  • Miljøvennlige produkter, og fortløpende utvikling av disse
  • Redusert bruk av plast
  • Økt bruk av resirkulerte- og gjenvinnbare materialer
  • Utvikle miljøkalkulator for den enkelte kunde