Mpack AS har til enhver tid brukte pakkemaskiner på lager.